Project

Bewustwording en mobilisatie

In de Bijbel kunnen we op verschillende plaatsen lezen dat God het volk Israël oproept om te zorgen voor de meest kwetsbaren in de samenleving: wezen, weduwen en vreemdelingen. In Deuteronomium 24 lezen we dat het graan wat op de akker achterblijft na het oogsten moest blijven liggen zodat de wezen, weduwen en vreemdelingen daarvan kunnen leven. In het Bijbelboek Ruth zien we dat dat ook praktisch uitgevoerd werd. De oproep om voor deze kwetsbare mensen te zorgen geldt ook vandaag de dag nog. De overheid neemt hier zijn verantwoordelijkheid in, maar ook als christen zijn we opgeroepen om voor de wezen te zorgen. In Peru heeft de overheid niet het budget en het personeel om voldoende goede alternatieven aan te bieden voor kinderen en tieners die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.

 

Met bovenstaande in gedachten is er gestart met een nieuw programma om lokale kerken in Peru bewust te maken van deze Bijbels roeping. Daarbij worden er ook concrete mogelijkheden aangeboden om dit praktisch uit te voeren. Het doel is de aankomende jaren zoveel mogelijk kerken in de stad Trujillo te bezoeken om daar te delen wat God zegt in de Bijbel over de zorg voor de wezen en daardoor de leiders uit de kerken zich bewust maken van deze Bijbelse roeping. Het resultaat daarvan is  dat ze daarna open staan om hun kerk te mobiliseren en zich actief in te zetten door opvangtehuizen te bezoeken, mentoren te werven en pleegfamilies en de adoptie van kinderen uit opvangtehuizen te promoten.