Noodhulp Coronacrisis Peru

Waar in Nederland het coronavirus over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn is dat in Peru nog lang niet zover. Elke dag zijn er duizenden nieuwe infecties en honderden slachtoffers. In verschillende grote steden liggen de ziekenhuizen helemaal vol. In de stad Trujillo is dat ondertussen ook het geval. Om een uitbreiding van het virus tegen te gaan is al op 16 maart een strikte lock-down ingegaan en zijn de grenzen dicht gegaan. Mensen mogen alleen de straat op voor noodzakelijke zaken zoals apotheek/doktersbezoek, bezoek aan banken en om voedsel te kopen. Na ruim 3 maanden in lock-down is de situatie heel erg verslechterd, en niet alleen wat betreft de zieken. Een groot deel van de bevolking mag al die tijd niet werken en heeft dus geen inkomen. Voor de armere delen van de bevolking betekent dat geen voedsel, omdat ze geen geld gespaard hebben en vaak informeel werken. De verwachting was dat de strenge lock-down een verspreiding van het virus tegen zou gaan, maar in de huidige Peruaanse cultuur was dat niet mogelijk vanwege andere factoren die ervoor zorgden dat de mensen toch niet thuisbleven of genoeg afstand hielden. Hulpinitiatieven vanuit de regering komen erg langzaam op gang. Gelukkig worden langzamerhand wel wat versoepelingen ingevoerd omdat bepaalde sectoren wel aan het werk kunnen en moeten gaan.

Peru gaat een onzekere toekomst tegemoet waarbij de hulp van (buitenlandse) hulporganisaties heel belangrijk zal zijn voor de armere bevolking. Albert en Maresa zitten dan ook niet stil deze maanden omdat de doelgroep waarmee gewerkt wordt hulp nodig blijft hebben. Veel van de jongeren in hun programma’s vallen in de armste doelgroep en hebben geen netwerk van mensen die hen kunnen helpen. Daarom zijn zij sinds het begin van de lock-down gestart met het verspreiden van voedselpakketten voor deze jongeren. Albert en Maresa hebben ondertussen al meer dan 30 voedselpakketten uit kunnen delen. Het is nodig om dit de aankomende maanden te blijven doen voor een groot deel van deze jongeren omdat de kans voor een inkomen voor hen erg klein is met de huidige maatregelen en slechte economische vooruitzichten. Onze partnerorganisatie Cambiando Horizontes wordt nu regelmatig benaderd met hulpvragen door jongeren. Dankzij verschillende donaties hebben ze dat tot nog toe kunnen doen, maar voor de aankomende maanden is het nodig om donaties te blijven ontvangen.
 
Wij willen u dan ook vragen om erover na te denken om een voedselpakket te doneren. Een voedselpakket kost 30 euro. Daarmee kan een jongere weer twee weken vooruit. Daarnaast kunt u ook het werk van onze partnerorganisatie Cambiando Horizontes steunen zodat zij met hun team de voorbereiding en begeleiding van deze hulpbehoevende groep jongeren kunnen blijven voortzetten in deze crisistijd.

We kunnen uw hulp gebruiken bij het verspreiden van meer voedselpakketten voor de jongeren. Wilt u hier graag aan bijdragen? Maak dan een gift over naar IBAN NL61 ABNA 0845 862 936 t.n.v. Stichting Luz y Esperanza o.v.v. Coronacrisis Peru of neem contact met ons op.