Nieuwe partner in Peru: Cambiando Horizontes

We hebben mooi nieuws te melden: Luz y Esperanza heeft een nieuwe partner in Peru in de organisatie Cambiando Horizontes. Deze organisatie is afgelopen maand door onder andere Albert en Maresa opgericht om het werk met de tieners en jongeren uit te kunnen breiden. 

Graag vertellen wij kort iets over onze nieuwe partner in Peru. De ​nieuwe partnerorganisatie heet Cambiando Horizontes.​ Dit betekent ‘veranderen van horizon’ ​en is ook het doel van deze organisatie: hulpbehoevende kinderen, tieners, jongeren en vrouwen hoop bieden ​op een betere toekomst. 

Op dit moment werkt Cambiando Horizontes met twee doelgroepen: tieners die nog in kindertehuizen wonen en jongeren die kortgeleden hun kindertehuis verlaten hebben. De aankomende maanden zullen er meer projecten en programma’s worden opgestart en zal er ook lokaal en internationaal aan fondsenwerving worden gewerkt om het team uit te kunnen breiden en andere kosten te kunnen betalen.

De organisatie Cambiando Horizontes ontwikkelt projecten in de volgende 5 richtingen:

  1. Begeleiding: begeleiden van tieners en jongeren uit kindertehuizen in hun overgang naar het onafhankelijk leven.
  2. Maatschappelijke projecten: ontwikkelen van projecten die de doelgroep op welke manier dan ook helpen. Bijvoorbeeld het aanbieden van gratis juridisch advies aan vrouwen zodat ze weten wat hun rechten zijn ten opzichte van hun partners of vaders van hun kinderen.
  3. Ondernemingsprojecten: opstarten van kleine projecten om de jongeren en hun familie kansen te bieden op inkomsten door het ontwikkelen van vaardigheden die ze in kunnen gaan zetten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld handwerk, naaiwerk, koken, etc.
  4. Onderzoek en ontwikkeling: onderzoek naar de actuele situatie van jongeren afkomstig uit kindertehuizen en waar ze terecht zijn gekomen om daarmee beleid en mogelijkheden voor subsidie van de overheid te ontwikkelen voor deze doelgroep. Daarnaast worden er nieuwe materialen ontwikkelt voor jongeren en tieners of al bestaand materiaal wordt gepromoot in verschillende steden in Noord Peru.
  5. Vrijwilligersprogramma: op basis van de nood binnen kindertehuizen in Trujillo en omgeving worden er vrijwilligers gezocht in lokale kerken. Daarnaast is er een mentorprogramma voor de tieners en jongeren die in kindertehuizen wonen of die net verlaten hebben.

Meer weten? Ga naar de facebookpagina van Cambiando Horizontes voor meer informatie.

Wilt u graag bijdragen aan het werk van deze nieuwe organisatie? Maak dan een gift over naar IBAN NL61 ABNA 0845 862 936 t.n.v. Stichting Luz y Esperanza o.v.v. Cambiando Horizontes.