Impact 2022

In dit artikel blikken we terug op het jaar 2022. Welke impact hebben we met onze partnerorganisatie Cambiando Horizontes in Peru kunnen maken voor de doelgroep waarmee we werken? Welke doelen zijn er behaald en hoe kijken we vooruit naar het nieuwe jaar.

2022 in cijfers

 • 42 jongeren afkomstig uit opvangtehuizen werden begeleidt in ons jeugdbegeleidingsprogramma
 • Er werden in totaal 39 activiteiten georganiseerd voor de jongeren.
 • 6 jongeren werden begeleidt in het aanvragen van een studiebeurs.
 • 10 jongeren vonden met hulp van de organisatie een baan.
 • 6 jongeren hebben afgelopen jaar hun opvangtehuis verlaten en wonen nu zelfstandig.
 • Rond de 1500 personeelsleden uit opvangtehuizen uit heel Peru volgden één of meerdere van de 9 online trainingen die wij organiseerden met als doel de zorg voor de kinderen en tieners in de opvangtehuizen te verbeteren.

Een nieuwe toekomst voor jongeren

 • Een jongere ontving sinds twee jaar een studiebeurs van Cambiando Horizontes voor zijn studie als verpleger. In maart 2022 rondde hij zijn studie af en daarna heeft hij een baan gevonden als assistent van een dokter.
 • Een jongere verliet in 2021 het opvangtehuis waar zij een jaar gewoond had en was nog niet voorbereidt om terug te gaan naar haar familie, daarom woonde ze met hulp van Cambiando Horizontes in een kamer in de stad. Het afgelopen jaar hebben wij intensief met haar gewerkt aan haar zelfvertrouwen en vaardigheden. Ook startte ze met maandelijks haar familie te bezoeken. Nu woont zij op zichzelf, verkoopt ze ontbijt als werk en betaald haar moeder een deel van de studie rechten die ze gaat starten.
 • Een jongere woonde tot zijn 14e in een opvangtehuis omdat zijn familie niet voor hem kon zorgen. Daarna is hij teruggegaan naar zijn familie, maar die konden hem vanwege de armoede geen mogelijkheden bieden en na zijn middelbare school moest hij daarom gaan werken om rond te kunnen komen. Zijn droom was om te kunnen studeren. De afgelopen jaar heeft Maresa hem intensief geholpen om al zijn documenten op orde te krijgen om voor een studiebeurs van de overheid in aanmerking te komen. Deze heeft hij afgelopen jaar eindelijk gekregen en nu studeert hij voor Systeemontwerper

Samenwerkingen

 • De overeenkomst van Cambiando Horizontes met de regionale overheid is verlengd. Zij verzorgen onder andere de certificaten van de online trainingen en geven ruimte om samen activiteiten te organiseren voor de jongeren uit onze projecten.
 • De samenwerking met de organisatie “Changing the way we care” uit Guatemala is concreet gemaakt door in 2023 een pilot project te starten ter versterking van kwetsbare families. Het doel is dat de kinderen thuis of bij familie kunnen blijven wonen, in plaats van in een opvangtehuis of pleegfamilie.
 • Met de lokale afdeling van de kinderbescherming hebben we 4 kerken bezocht en geïnformeerd over pleegfamilies. Verschillende families hebben interesse getoond om er verder over na te denken.
 • Eind december hebben we een overeenkomst getekend om samen te gaan werken met 3 lokale kerken van Peru Mision, onder andere onze eigen kerk Cristo Rey. Het doel is om de zorg voor de wezen vanuit een Bijbels perspectief een fundamenteel onderdeel te maken van wat de kerk praktisch doet in de samenleving.

De plannen voor 2023

 • Starten van het pilot project Familieversterking in de regio. Afgelopen week waren Maresa en Susan hiervoor op bezoek in Guatemala. Binnenkort hopen we hier meer over te schrijven.
 • Toetreding tot Latijns Amerikaans netwerk van organisaties voor uittreders van opvangtehuizen. Op dit moment zitten we in de laatste fase van het selectieproces. Onderdeel zijn van dit netwerk betekend intensiever samenwerken met vergelijkbare organisaties in Latijns Amerika, van elkaar leren en onze jongeren de mogelijkheid bieden om ervaringen te delen met jongeren van andere organisaties en samen aan initiatieven te werken voor verbetering van de zorg voor deze doelgroep.
 • Met de organisatie Peru Mision gaan we starten met het werven van fondsen in de VS. Binnenkort hopen we ook een samenwerkingsovereenkomst te hebben met de organisatie Lifeline Children Services. Samen met Peru Mision gaan zij ons helpen om als organisatie contacten met kerken op te bouwen en fondsen te werken. Extra fonsen zijn noodzakelijk om als organisatie kunnen groeien en meer jongeren en hun families hulp te kunnen bieden.
 • In de regio zijn we de plannen aan het uitwerken om de tieners van verschillende opvangtehuizen te gaan begeleiden in hun voorbereiding op hun vertrek. De wens is om landelijk virtuele bijeenkomsten te organiseren waarin tieners uit opvangtehuizen uit het hele land deel kunnen nemen.
 • Verder blijven we doorgaan met de bestaande projecten in het begeleiden van de groep jongeren die zelfstandig of bij familie wonen, studeren en/of werken en daarin begeleiding nodig hebben. Verschillende jongeren ontvangen ook een studiebeurs zodat ze de mogelijkheid hebben om te kunnen studeren.
 • Tenslotte hopen we meer kerken in Trujillo te mobiliseren in de zorg voor de wezen. Daarvoor willen we dit jaar een aantal bijbelstudies en een conferentie organiseren voor dominees en leiders uit kerken in Trujillo. Ook bekijken we de mogelijkheid om samen een online studie daarvoor te volgen, die is sinds kort beschikbaar.

Meedoen

Bid mee voor ons werk.

 1. Bid dat we de jongeren hulp kunnen bieden in alle aspecten van hun leven, en dat zij het evangelie mogen begrijpen en dat hun leven daarvoor veranderd mag worden.
 2. Bid dat de kerken waarmee we samen gaan werken hun roeping vanuit de Bijbel mogen gaan zien om voor de kwetsbare bevolking op te komen en hulp te bieden.
 3. Bid voor meer financiële steun voor de projecten zodat we meer impact kunnen hebben.
 4. Bid voor de plannen die er zijn voor dit jaar, dat het concreet mag worden binnen de, soms, beperkte tijd en geld dat we beschikbaar hebben.
 5. Financiële ondersteuning: we zijn dankbaar voor de donaties die we elke maand ontvangen. Dankzij enkele donaties in december waren we weer in staat om de begroting voor het afgelopen jaar rond te krijgen. Voor dit jaar is er nog geld nodig om de verschillende projecten te kunnen doen. Steun je ons werk nog niet, denk er dan eens over na om ons eenmalig of maandelijks te ondersteunen. Doneer via NL61 ABNA 0845 862 936 t.n.v. Stichting Luz y Esperanza en maak een impact in het leven van een jongeren in Peru.

Financiële ondersteuning: we zijn dankbaar voor de donaties die we elke maand ontvangen. Dankzij enkele donaties in december waren we weer in staat om de begroting voor het afgelopen jaar rond te krijgen. Voor dit jaar is er nog geld nodig om de verschillende projecten te kunnen doen. Steun je ons werk nog niet, denk er dan eens over na om ons eenmalig of maandelijks te ondersteunen. Doneer via NL61 ABNA 0845 862 936 t.n.v. Stichting Luz y Esperanza en maak een impact in het leven van een jongeren in Peru.