Het systeem van kinderbescherming in Peru

Om het werk in Peru beter te begrijpen is het goed om wat meer van de context te weten van de systemen binnen het land die er zijn voor de kinderen en tieners die niet meer thuis kunnen wonen. 

In Peru is het Ministerie van Vrouw en Kwetsbare Bevolkingsgroepen verantwoordelijk voor de zorg en bescherming van kwetsbare bevolkingsgroepen, waaronder wezen. Het ministerie ontwikkelt en implementeert beleid en programma’s om de rechten en het welzijn van weeskinderen te waarborgen.

Binnen het ministerie zijn er afdelingen en programma’s die specifiek gericht zijn op de bescherming en zorg voor kinderen zonder ouderlijke zorg, zoals wezen en kinderen die om andere redenen niet thuis kunnen wonen. Deze afdelingen werken om ervoor te zorgen dat weeskinderen toegang hebben tot een veilige en ondersteunende omgeving.

In Peru zijn er verschillende opvangvoorzieningen beschikbaar voor kinderen die niet thuis kunnen wonen vanwege verschillende redenen, zoals verwaarlozing, misbruik, wees zijn of andere omstandigheden die een veilige thuisomgeving in gevaar brengen. Deze opvangvoorzieningen zijn bedoeld om tijdelijke zorg en ondersteuning te bieden totdat een geschikte en stabiele oplossing wordt gevonden voor het welzijn van het kind. Hier zijn enkele van de opties:

  • Opvangtehuizen: deze bieden tijdelijke zorg en bescherming aan kinderen die in een kwetsbare situatie verkeren, zoals verwaarlozing, misbruik, of een gebrek aan zorg en is bedoeld als een tussenstap om de omstandigheden van het kind te stabiliseren terwijl er wordt gewerkt aan een duurzame oplossing, zoals hereniging met de familie, adoptie, pleegzorg, of andere vormen van alternatieve zorg. De verblijfsduur van een kind in een opvangtehuis kan variëren van enkele weken tot enkele maanden, en in sommige gevallen zelfs langer. 
  • Pleegzorgprogramma’s: Dit is een alternatieve opvangoptie waarbij kinderen in de zorg worden geplaatst van gezinnen die bereid zijn hen tijdelijk op te nemen. 
  • Re-integratie in de Familie: Wanneer mogelijk wordt geprobeerd om kinderen te herenigen met hun biologische families. Dit kan plaatsvinden nadat de oorzaken van scheiding zijn aangepakt en de gezinssituatie is verbeterd.
  • Adoptie: In sommige gevallen kan adoptie een optie zijn voor kinderen die geen geschikte biologische familie hebben om voor hen te zorgen.

Peru, zoals veel landen, streeft naar de bescherming van de rechten en het welzijn van kinderen en naar oplossingen die het beste zijn voor het individuele kind. De keuze van de opvangoptie hangt af van de specifieke omstandigheden van elk kind en wordt bepaald door de bevoegde autoriteiten.

Tot slot, het systeem in Peru is enerzijds goed ontwikkeld, maar de praktijk is dat er te weinig geld en personeel beschikbaar is binnen de overheid om goede zorg te kunnen leveren aan de kwetsbare kinderen en tieners. Het resultaat daarvan is dat er veel particuliere opvangtehuizen zijn, pleegfamilies worden niet gepromoot en gefinancierd en op training voor personeel wordt ook erg bezuinigd. Verschillende activiteiten die wij uitvoeren vullen de gaten op die de overheid open laat. Zo promoten en begeleiden wij pleegfamilies, helpen de opvangtehuizen in de overgang van de tieners naar zelfstandigheid en organiseren we trainingen om de zorg van het personeel te verbeteren.