Groei partnerorganisatie Cambiando Horizontes

Sinds onze partnerorganisatie Cambiando Horizontes in Peru opgericht is afgelopen jaar zijn ze hard gegroeid. In dit artikel willen we daarom nog eens kort uitleggen wat zij precies doen in Peru op dit moment en wat de plannen zijn voor de aankomende tijd.

Voorbereiding en begeleiding jongeren

De belangrijkste activiteit is het voorbereiden en begeleiden van tieners en jongeren zonder ouderlijke zorg afkomstig uit opvangtehuizen in de stad. Deze jongeren worden geholpen in hun stap naar zelfstandigheid. Zo worden er naar mogelijkheden voor studie, werk en onderkomen voor hen gezocht. Sinds deze maand is het team uitgebreid met een psycholoog en een sociaal werkster die deze jongeren nog meer persoonlijke begeleiding kunnen geven. Op dit moment worden er voornamelijk jongeren begeleid die niet meer in opvangtehuizen wonen, het doel is om de aankomende tijd ook weer opvangtehuizen te kunnen bezoeken om de tieners daar voor te bereiden op hun vertrek. Door de coronamaatregelen was dat tot nog toe erg lastig.

Bijeenkomst met jongeren uit programma

Training personeel opvangtehuizen

Tijdens de lockdown is er ook gestart met het geven van online trainingen en workshops voor personeel van opvangtehuizen. Als kinderen en jongeren betere zorg en begeleiding krijgen in het opvangtehuis zal dat een positief effect hebben op hun toekomst. Sinds juni afgelopen jaar wordt er elke maand een expert uitgenodigd met een thema. De afgelopen maanden waren er sprekers uit Peru, Guatemala, Mexico en Canada. Deze workshops worden georganiseerd in samenwerking met de regionale overheid, alle deelnemers krijgen een certificaat na afloop. Sinds enkele maanden is het team ook uitgebreid met een communicatiemedewerker, die helpt om goede publiciteit te verspreiden en de online bijeenkomst ook live op facebook uit te kunnen zenden. Er is grote vraag naar dit soort trainingen, de laatste trainingen zijn er meer dan 100 deelnemers uit heel Peru die zich inschrijven en meedoen. Het doel is om op termijn een compleet programma te ontwikkelen met verschillende thema’s in de zorg voor kinderen voor het personeel van de kindertehuizen.

Online training

Promotie pleegzorg

De afgelopen maanden is er ook aandacht besteedt aan de promotie van pleeggezinnen. Het is voor een kind of tiener veel beter om in een (tijdelijk) gezin te wonen dan te worden opgevangen. Daarom worden en nu met enige regelmatig online informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin de overheid uitlegt hoe iemand pleegfamilie kan worden en Cambiando Horizontes probeert de mensen daarin te motiveren. Het doel is om op termijn lokale kerken te gaan bezoeken en daar christenen te motiveren om pleegfamilie te worden.

Meedoen

Er zijn dus genoeg plannen om licht en hoop te geven aan kwetsbare jongeren zonder ouderlijke zorg in Peru. Omdat de organisatie groeit is ook meer geld nodig om de kosten te kunnen dekken. We zijn daarom op zoek naar meer mensen die mee willen doen door geld te doneren voor onze projecten. Dat kan door een eenmalige of maandelijkse donatie. Kijk hier https://www.luzyesperanza.nl/meedoen/ voor meer informatie of neem contact met ons op.

Team van Cambiando Horizontes in Peru