Beleidsplan 2019-2020

Deze maand heeft het bestuur samen met de medewerkers het beleidsplan opgesteld voor de periode 2019-2020. Dit beleidsplan geeft inzicht in de missie, visie en doelstelling van de stichting, de organisatie en de financiën. Het beleidsplan is hier te bekijken. Hieronder een korte samenvatting van de doelstelling voor de aankomende periode.

Doelstellingen in Peru:

  1. Meer jongeren in Noord Peru die voorbereidt zijn om hun kindertehuis te verlaten en een levensplan opgesteld hebben. Dit doel wordt bereikt door het geven van wekelijkse trainingen aan tieners uit kindertehuizen en persoonlijke begeleiding bij het schrijven van hun levensplan. Dit jaar worden 17 tieners voorbereid in het programma Vida Independiente.                                                                                                                                                             
  2. Groei van het aantal jongeren, afkomstig uit kinderhuizen in Noord Peru, die zelfstandig wonen en tevens de persoonlijke en materiële middelen hebben om voor zichzelf te kunnen zorgen. Dit doel wordt bereikt door hulp en begeleiding aan te bieden aan de jongeren uit kindertehuizen na hun overgang vanuit het kindertehuis naar hun zelfstandig leven. Dit jaar worden ruim 10 jongeren afkomstig uit kindertehuizen begeleidt na hun overgang naar een zelfstandig leven.                                                                                         
  3. Bijdragen aan de ontwikkeling van het opvangtehuis Casa Hogar Luz de Vida naar een erkende en betrouwbare instelling, met ervaring en capaciteit in de begeleiding van tieners en jongeren afkomstig uit kindertehuizen in de overgang naar een zelfstandig en onafhankelijk leven. Dit doel wordt bereikt door een actueel strategisch plan te schrijven en actueel te houden, een plan uit te werken over kennisvergroting van het personeel en mee te helpen promotiemateriaal te ontwikkelen om de bekendheid van het opvangtehuis en hun programma’s te vergroten.

Doelstellingen in Nederland

  1. Toename van giften en donaties tot 750 euro per maand in december 2019. Dit doel zal bereikt worden door de projecten van de stichting te promoten via de verschillende kanalen, kerken, organisaties, bedrijven en individuen te benaderen.                                                                                                                                                                                         
  2. Naamsbekendheid van de stichting vergroten bij personen en binnen lokale kerken in Nederland. Dit doel zal bereikt worden door het actueel houden van de website/facebook, het ontwikkelen en verspreiden van nieuwsbrieven en promotiemateriaal en het zoeken mogelijkheden om de stichting te promoten binnen bestaande contacten.

Wilt u meehelpen om deze doelstellingen te bereiken en verschil maken in het leven van een tiener in Peru? Maak dan een gift over naar NL61 ABNA 0845 862 936 t.n.v. Stichting Luz y Esperanza.